Efektywne działanie preparatu Biopolin prezentują poniższe wyniki badań

Skuteczność preparatu Biopolin potwierdzają liczne wyniki doświadczeń, prowadzonych zarówno w uprawach ogrodniczych, jak i rolniczych.

Wykazały one pozytywny wpływ innowacyjnego atraktantu na zawiązywanie owoców, liczbę nasion, masę i jędrność owoców oraz wzrost plonu.

Pobierz plik
Z wynikami badań
Rośliny sadownicze
Grusza i Jabłoń
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na gruszy i jabłoni - grafika
Wpływ preparatu Biopolin na zawiązywanie owoców gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na zawiązywanie owoców gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz wielkość plonu w owocach gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz wielkość plonu w owocach gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu gruszy Lukasówka
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu gruszy Lukasówka - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Gala Must
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Gala Must
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Jonaprince
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Jonaprince - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Szampion
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Szampion - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na jędrność owoców drzew ziarnkowych
Wpływ preparatu Biopolin na jędrność owoców drzew ziarnkowych - wykres
Lepsze Przechowywanie Owoców
Lepsze Przechowywanie Owoców - grafika
Zależność między liczbą nasion i zawartością wapnia w jabłkach odmiana Richared Delicious
Zależność między liczbą nasion i zawartością wapnia w jabłkach odmiana Richared Delicious - wykres
Wiśnia
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na wiśni - grafika
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie wiśni
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie wiśni - wykres
Rośliny jagodowe
Jagoda kamczacka, Borówka amerykańska, Truskawka, Agrest
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na Jagoda kamczacka, Borówka amerykańska, Truskawka, Agrest - grafika
Wzrost liczby pszczół na kwiatach borówki wysokiej w efekcie stosowania Biopolinu
Wzrost liczby pszczół na kwiatach borówki wysokiej w efekcie stosowania Biopolinu - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie borówki wysokiej odmiana Bluecrop
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie borówki wysokiej odmiana Bluecrop - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion - odm. Jugana - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Jugana
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Jugana - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion odp. Aurora - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Aurora
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Aurora - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie truskawki odmiana Elsanta
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie truskawki odmiana Elsanta - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie agrestu
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie agrestu - wykres
Rośliny rolnicze
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na roślinach rolniczych - grafika
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Harry
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Harry - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Konkret
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Konkret - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Bogart
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Bogart - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana ESC 13024
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana ESC 13024 - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Doktrin
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Doktrin - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę owadów zapylających na słoneczniku
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę owadów zapylających na słoneczniku - wykres