Efektywne działanie preparatu Biopolin prezentują poniższe wyniki badań

Skuteczność preparatu Biopolin potwierdzają liczne wyniki doświadczeń, prowadzonych zarówno w uprawach ogrodniczych, jak i rolniczych.

Wykazały one pozytywny wpływ innowacyjnego atraktantu na zawiązywanie owoców, liczbę nasion, masę i jędrność owoców oraz wzrost plonu.

Pobierz plik
z wynikami badań
Rośliny sadownicze
Grusza i Jabłoń
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na gruszy i jabłoni - grafika
Wpływ preparatu Biopolin na zawiązywanie owoców gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na zawiązywanie owoców gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz wielkość plonu w owocach gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz wielkość plonu w owocach gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu gruszy Lukasówka
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu gruszy Lukasówka - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Gala Must
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Gala Must - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Jonaprince
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Jonaprince - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Szampion
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Szampion - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na jędrność owoców drzew ziarnkowych
Wpływ preparatu Biopolin na jędrność owoców drzew ziarnkowych - wykres
Lepsze Przechowywanie Owoców
Lepsze Przechowywanie Owoców - grafika
Zależność między liczbą nasion i zawartością wapnia w jabłkach odmiana Richared Delicious
Zależność między liczbą nasion i zawartością wapnia w jabłkach odmiana Richared Delicious
								- wykres
Wiśnia
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na wiśni - grafika
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie wiśni
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie wiśni - wykres
Rośliny jagodowe
Jagoda kamczacka, Borówka amerykańska, Truskawka, Agrest
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na Jagoda kamczacka, Borówka amerykańska, Truskawka, Agrest
								- grafika
Wzrost liczby pszczół na kwiatach borówki wysokiej w efekcie stosowania Biopolinu
Wzrost liczby pszczół na kwiatach borówki wysokiej w efekcie stosowania Biopolinu - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie borówki wysokiej odmiana Bluecrop
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie borówki wysokiej odmiana Bluecrop - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion - odm. Jugana - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Jugana
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Jugana - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę ziaren pyłku na znamieniu oraz liczbę zawiązanych nasion odp. Aurora - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Aurora
Wpływ preparatu Biopolin na masę owocu jagody kamczackiej odm. Aurora - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie truskawki odmiana Elsanta
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie truskawki odmiana Elsanta - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie agrestu
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie agrestu - wykres
Rośliny rolnicze
Korzyści stosowania preparatu Biopolin na roślinach rolniczych
								- grafika
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Harry
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Harry - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Konkret
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Konkret - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Bogart
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Bogart - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana ESC 13024
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana ESC 13024 - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Doktrin
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Doktrin - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę owadów zapylających na słoneczniku
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę owadów zapylających na słoneczniku - wykres