Efektywne działanie Biopolinu prezentują poniższe wyniki badań

Skuteczność Biopolinu potwierdzają liczne wyniki doświadczeń, prowadzonych zarówno w uprawach ogrodniczych jak i rolniczych.

Wykazały one pozytywny wpływ Biopolinu na zawiązywanie owoców, liczbę nasion, masę i jędrność owoców oraz wzrost plonu.

Drzewa owocowe
Wpływ preparatu Biopolin na zawiązywanie owoców gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na zawiązywanie owoców gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion w owocach gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion w owocach gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu gruszy Lukasówka
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu gruszy Lukasówka - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie gruszy
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie gruszy - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Boskoop
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Boskoop - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Jonaprince
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Red Jonaprince - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Gala Must
Wpływ preparatu Biopolin na liczbę nasion oraz masę owocu jabłoni Gala Must - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na jędrność owoców drzew ziarnkowych
Wpływ preparatu Biopolin na jędrność owoców drzew ziarnkowych - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie wiśni
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie wiśni - wykres
Rośliny jagodowe
Wzrost liczby pszczół na kwiatach borówki wysokiej w efekcie stosowania Biopolinu
Wzrost liczby pszczół na kwiatach borówki wysokiej w efekcie stosowania Biopolinu - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie borówki wysokiej odmiana Bluecrop
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie borówki wysokiej odmiana Bluecrop - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie truskawki odmiana Elsanta
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie truskawki odmiana Elsanta - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie agrestu
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie agrestu - wykres
Rzepak
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Harry
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Harry - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Konkret
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Konkret - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Bogart
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Bogart - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana ESC 13024
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana ESC 13024 - wykres
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Doktrin
Wpływ preparatu Biopolin na plonowanie rzepaku odmiana Doktrin - wykres